Jaarplan Hockeyteam MB1

Jaarplan Hockeyteam MB1

Op de website van TOP-Hockey.nl is een aantal periodiseringen te vinden voor verschillende niveaus jeugd hockeyteams. In dit artikel een uitwerking van één van de periodiseringen die te vinden zijn na het registreren van een trainersaccount.

Deze periodisering wordt in het seizoen 2017-2018 toegepast op een bestaand meisjes team in het Oosten van Nederland. Het jaarplan dat beschreven wordt in de periodisering gaat uit van het lange-termijn doel waarbij een veelzijdigheid van bewegen, zelf-gericht leren en plezier voorop staan in de ontwikkeling van de speelsters.

1. Begin situatie

Team District Klasse Spelers en leeftijden
MB1 Oost Nederland 3e 14 spelers (incl. vaste keeper). Leeftijden variërend van 13 t/m 15

Het team traint op maandag en donderdag 75 minuten. Gekeken naar de aanwezigheid in het verleden is het gemiddelde van de aanwezigheid 85%. Dit komt neer op een afwezigheid van maximaal 10 trainingen in een seizoen (gebaseerd op 64 trainingen). Vanuit de club wordt een extra uur looptraining aangeboden op de woensdagen.

Het merendeel van de speelsters speelt op een vaste positie waarbij zij zich af en toe wagen aan een tijdelijke nieuwe positie om verschillende posities uit te proberen. Alle speelsters zijn gewend aan een eerlijk wisselschema waarbij niet wordt gekeken naar individueel niveau, maar iedereen krijgt ongeveer evenveel speeltijd.

Het seizoen begint vanaf 14 augustus en eindigt in juni 2018. Het hockeyteam speelt in de winterstop geen zaalhockey en heeft daardoor een langere periode zonder wedstrijden.

2. Doelstellingen

De doelstellingen worden ieder jaar opnieuw geformuleerd op basis van de overtuigingen van de trainer, coach en speelsters. De doelstellingen kunnen gedurende het proces aangepast worden. De doelstellingen zijn gebaseerd op de lange-termijn visie van voornamelijk de trainer en coach over de ontwikkeling van de speelsters. Het idee is dat wanneer het jaarplan wordt doorlopen, de volgende doelstellingen bereikt kunnen worden bij een meerderheid van het team:

Mentaal

 • Het individu stelt doelen, maakt een plan om de doelen te behalen en meet aan het eind van het seizoen of de doelstellingen behaald zijn. Deze doelstellingen zijn afhankelijk van de individuele vraag.
 • Het individu gebruikt de doelen als leidraad om dit te vertalen naar taken in de training/wedstrijd.
 • Tijdens de training/wedstrijd kan het individu zich richten op de gestelde taken en weet daarmee zich te concentreren op hetgeen wat voor het individu op dat moment belangrijk is.

Fysiek

 • Het team verbetert zich met een gemiddelde van 10% toename op de ISRT (Interval Shuttle Run Test) die zowel aan het begin, halverwege als aan het einde van het seizoen wordt afgenomen.*

Technisch

 • Het individu is in staat om een bal over een grotere afstand (minstens 40 meter) vlak te passen naar een medespeler.
 • Het individu is in staat om in een 1 tegen 1 situatie in balbezit te kunnen blijven, tot er een mogelijkheid is om een passeerbeweging te gebruiken of dat een teamgenoot aangespeeld kan worden.
 • Het individu is in staat om een frontale aanname in de loop uit te voeren.
 • Het individu kan aan het eind van het seizoen, zonder technische fout, een jab, steal en een shave uitvoeren.
 • Het individu kan een bal over een directe tegenstander (die op minstens 5m afstand staat) scoopen.

Tactisch

 • Het individu heeft inzicht in de uit te voeren taken (per positie die zij speelt).
 • Het individu kan door middel van een loopactie een generieke overtal creëren.
 • Het individu kan een onderscheid maken tussen mandekking in de cirkel en zone-dekking elders op het veld.
 • Het individu verdedigt achter de man en speelt op de interceptie.

* Gezien het recreatieve karakter van de periodisering wordt er rekening gehouden met een team gemiddelde. Ervan uitgaande dat niet iedereen op dezelfde manier reageert op de gegeven training prikkels kan er pas aan het einde van het seizoen een conclusie getrokken worden over de individuele vooruitgang.  

** Doelstellingen zijn algemeen en er wordt weinig rekening gehouden met het individu. Er wordt nadruk gelegd op het zelf-gericht leren en doelen stellen.

3. Periodisering (jaarplan)

Aan de hand van de begin situatie, de gestelde doelen en de speeldata wordt er een periodisering gemaakt waarbij de doelstellingen richting gevend zijn. Met de systematische, planmatige en doelgerichte structurering wordt er geprobeerd het hockeyteam in vorm te brengen en te behouden voor de competitiewedstrijden.

Periodisering MB1

Macrocyclus

Ten eerste is er de macrocyclus, oftewel het jaarplan, dat in deze periodisering wordt opgedeeld in 2 periodes. Na het doorlopen van de macrocyclus hebben de speelsters bovenstaande doelstellingen bereikt of zijn goed op weg om deze doelstellingen te bereiken. De eerste cyclus loopt vanaf het begin van het seizoen tot en met de winterstop.

Mesocyclus

Wanneer er wordt gekeken naar de eerste macrocyclus kan deze worden opgedeeld in 4 verschillende mesoscycli:

Algemene voorbereiding Specifieke voorbereiding Wedstrijdperiode Overgangsperiode
 Duur (weken)  4  7  4  3-5
 Aandachtspunten Teambuilding

Langzamerhand volume verhogen

Intensiteit van de trainingen is laag

Specifieke tactische en technische aandachtspunten

Intensiteit verhogen

Spelsituatief trainen

Gas geven en gas terugnemen

Even wat anders dan alleen maar hockeyen

Rustig afbouwen

Microcyclus

Iedere trainingsweek heeft zijn eigen doelen en eigen trainingsaccenten. De trainingen zijn op voorhand gemaakt en worden gekoppeld aan het team. De speelsters krijgen inzicht in de trainingen die op het programma staan. Aan het eind van een training wordt gevraagd, om via de website TOP-Hockey.nl, aan te geven hoe zij deze training hebben ervaring. Dit doen zij door middel van de ‘Borg’s perceived exertion scale’. Op deze manier krijgt de trainer een subjectief overzicht van hoe zwaar de speelsters de trainingen hebben ervaren en kan hierop zijn conclusies trekken en eventueel de trainingen aanpassen.

4. Evaluatie

Jaarplanning, periodes, trainingen en oefeningen worden geëvalueerd. Uitgaande van de gestelde doelstellingen is het bij ieder onderdeel de vraag of het uitgevoerde onderdeel een stap voorwaarts richting het doel is. In het geval van meerdere negatieve antwoorden kunnen de doelstellingen, trainingen en of oefeningen aangepast worden. Jaarplanning en periodes worden aan het eind van het seizoen geëvalueerd en gebruikt voor het nieuwe seizoen.

Tot slot

In dit artikel is een jaarplanning bedacht voor een recreatief team met een drive om het maximale uit het team te halen. Dit gebeurt binnen de kaders die toelaatbaar zijn voor de speelsters, de ouders van de speelsters, de hockeyclub en de trainer/coach. Het jaarplan is niet iets wat vast staat, maar wordt gezien als een veranderlijk proces. In de komende periode gaat blijken of het geschetste programma ten goede gaat komen van de ontwikkeling van de speelsters. De uitwerking van alle trainingen binnen dit programma is te vinden wanneer de bezoeker zich registreert voor het trainersaccount.